Beraní vlohy
#79 Destruktivita (Sebe?)Listen now (50 min) | Destrukce má mnoho podob, při uvolnění všech závislostí a hlubšího pochopení Sebe destrukce a uvolnění k odpuštění, jen tak můžeme…
Vítejme Jaro
Cellular Resonance Quantum Healing™ Training Retreat
aneb merge into it
Dávám sebe na první místo
Meditace zDARmaListen now (26 min) | Nalaď se na Zdroje a své Lůno
Kyss šperky
cesta k posvátnému Já a svému Ženství
Jak se napojit na skutečné Zdroje
Aneb láska v šálku
Poznej v Sobě léčitele