top of page
Vyhledat

Pět hlavních typů energie – Pančaprána váju

Aktualizováno: 12. 4. 2022Hatha jóga ve svém středu, ve svém srdci je mnohem více než fyzické cvičení či flexibilita těla. Jógový systém, hatha jóga, dalo by se říci je jakýsi systém prány. Životní energie, která oživuje všechny úrovně bytí. Prána umožňuje tělu pohybovat se a mysli myslet. Je to inteligence, která koordinuje naše smysly a projev našich vyšších Já. Praktikováním hatha jógy se zaměřujeme více na pránu, posilujeme a řídíme tím její tok. Praktikováním oživujeme tělo a mysl.

Rozvíjíme rozšířené vnitřní vědomí a otevíráme dveře vyšším stavům vědomí.

Jógová tradice popisuje pět pohybů, tzv., toků - vayus (doslova „větry“). Sanskrt překládá slovo vayu jako vítr, kořen „va“ se popisuje jako „to“, co teče, vayu je tedy energetická síla pohybující se specifickým směrem k řízení tělesné funkce a jemné činnosti. Fungují-li harmonicky, zajišťují zdraví, vitalitu těla a mysli. Což nám umožňuje žít život na plno v plném smyslu prožívání.

Staří jogíni specifikovali v těle 49 různých typů vayu. Pro praktikující jogíny je důležité znát pět hlavních vayu, tedy pancha prana vayu. Pět toků se podílí na asimilaci, distribuci a řízení této energie, aby tělo fungovalo.

Nazýváme je Prana, Apana, Vyana, Udana a Samana.

Skutečný zdroj pančaprana váju je obtížné vysvětlit. Zdrojem je Maha Prana. Maha Prana je vesmírná energie a projevuje se v každém z nás jako Kundalini Shakti.

Prana váju je hlavním tokem z pěti typů. Je vzestupnou energií, energií přijetí.

Leží v srdci a její energie prostupuje bránicí. Udržuje všechny orgány hrudníku včetně srdce a plic. Základní funkce dýchání ovládá prána, jeho tok je směrem dovnitř a nahoru. Vyživuje mozek a oči a řídí příjem všech věcí, jídla, vzduchu, smyslů a myšlenek. Symbolizuje nádech.

Působí na anahatu a vishudhu čakru. Je také symbolikou a zdrojem inspirace. Když je tento tok slabý, mysl se nemůže soustředit, vznikají nadměrné obavy, dýchavičnost, úzkost, špatný imunitní systém.

Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, pozornost dechu směřující k nádechu, který putuje z břicha do třetího oka. (Můžeme rovnou přecházet k meditaci zaměřenou na adžna čakru).

Apana Váju je druhým tokem, který je primárně zodpovědný za eliminaci. Apana váju sídlí v pánevním dnu a jeho energie prostupuje podbřiškem. Jeho tok je dolů a ven. Ovlivňuje ledviny a pohlavní orgány. Řídí procesy jako ovulace, menstruace, ejakulace, vyměšování, pocení. Symbolizuje výdech. Působí na dvě nejnižší čakry, muladharu a svadhistanu. Symbolizuje vytrvalost. Oslabený tok se projevuje slabostmi v nohou, problémy s eliminací, nemocná střeva, močový měchýř.

Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, pozornost dechu směřující k výdechu, prociťujeme energii tekoucí trupem z horní části hlavy k páteři a potom ven přes chodila.

Samana Váju, třetím tokem je samana, energie integrace. Jeho tok se pohybuje od okraje těla do centra. Vyrovnává působení prany a apany, sídlí mezi nimi, leží v břiše s energií soustředěnou v pupku. Působí na žaludek, trávení, metabolismus, je zodpovědná za vstřebávání živin do těla. Symbolizuje mezideší. Působí na manipura čakru. Nerovnováha se projevuje na úrovni trávení, neschopnost funkční integrity a nedostatek vitality. Špatný úsudek, nedostatek motivace a touhy, nízká sebedůvěra.

Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, při nádechu a výdechu cítíme jak dech stoupá a klesá v přední, boční a zadní části trupu.

Udana Váju funguje nad oblastí krku, obličeje a hlavy. Jeho tok je kruhový, pohybuje se ze srdce do hlavy, pěti smyslů a mozku. Řídí pohybové orgány včetně rukou a nohou. Ovlivňuje duchovní rozvoj, působí na sympatikus a parasympatikus. U dechu symbolizuje prodloužení samany (mezideší). Vztahuje se k aždna čakře a sahasráře. Je zdrojem vyjadřování, projevení se, řídí řeč a růst. Jako oslabený se projeví při potížích při sebevyjádření, dušnost, nemoci krku, ztráta rovnováhy.

Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, pozornost při nádechu i výdechu k procítění cirkulace dechu kolem a skrz hlavu a krk.

Vyana Váju je doplněním předchozích 4 pilířů. Prostupuje celým tělem, nese živiny potřebné pro každou buňku v těle. Působí tam, kde je nedostatek energie. Jeho tok se pohybuje od středu těla k periferii. Symbolizuje celek a nemá konkrétní místo v těle. Řídí oběh všech látek v těle a pomáhá ostatním vayum s jejich funkcemi. Je to dynamická zásoba energie dostupná pro celé tělo. Pomáhá také při svalových pohybech, přenáší smyslové a motorické impulzy z různých částí těla.

Jako oslabený může vyvolat pocity odloučení a osamocení, může vytvořit kolísavé myšlení, zhoršená stimulace nervů.

Praxe: Zavřené oči, sed či postoj s rovnou páteří, uvolněné tělo, při výdechu cítíme jak dech vyzařuje ven z pupku do paží a nohou.

Porozumění elementů fungování pancha prana vajú je nezbytné speciálně při jógové terapii a hlubších úrovních léčení.

Prana nebo také Chi energie proudí v těle jemnými kanály, zvané Nadi či meridiány. Jakýkoliv blok proudění této energie může způsobit, že se prána nedostane, tam kam má. Jógový dech, pranajáma, mudry, různé techniky, nám pomáhají k tomu, aby prána lepe proudila, nevytvářela bloky a pomáhají nám také, aby energie lépe proudila celým tělem.

S láskou,


Katerina


21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

V jemnoCitu

bottom of page