top of page
Vyhledat

Neobvyklý styl jógy

Aktualizováno: 12. 4. 2022

Z pohledu dnešního člověka, bychom těžko hledali neobvyklost.

Však to, co dnes vnímáme jako běžné by před mnoha lety mohlo být skutečně neobvyklé.

Podívejme se, co za vibraci nese slovo neobvyklé. Ukazuje nám, že je to něco jiného než běžné. Mohli bychom říci obvyklé, stálé, v každodennosti se opakující.

Proto bychom se mohli na neobvyklost a praxi v tomto článku podívat z jiného úhlu pohledu.

Dnešní doba přinesla velké “probuzení” a lidé praktikují praxe všeho druhu.

Můžeme si volit zůstat při “zemi” a praktikovat klasiku, v józe si však můžeme vybírat. Někdy klasiku, jindy pestrost.

Začátek jara nás může vybídnout ke změně, možná budeme rádi praktikovat něco nového, praxe čas od času potřebuje nový nádech, stejně jako vyvětrání sebe, domu a je vhodné s reflexí sebe sama projít úklidem a vytříbit, co a jak praktikovat.

Jaro a nové začátky mohou přinášet chuť po změně a celkovému průvanu. Proč nezačít praxí?

Praktikujeme proto, abychom ve svých životech byli více vědomí, někdo stabilnější, jiný uvolněnější a tak dále.

Jaro nás vybízí ke změnám. Zvolit záměr, by mohlo být inspirací pro praxi. Záměr, kudy chci jít, kam se chci ubírat a na základě toho zvolit praxi vhodnou právě na kultivaci tohoto záměru.

Nebát se experimentovat, zařadit více dechových technik apod.

Neobvyklé asány, meditace, dechy, vykuřovadla, či přidání pohybové aktivity venku na víc, to samotné je neobvyklou praxí.

Jde o změnu a zařazení něčeho nového, co není obvyklé zrovna teď právě pro mne.

Posun k evoluci vědomí i sebe sama spočívá právě ve změně.

Pokud tedy máme pravidelnou, po léta stejnou praxi, změňme ji.

Naopak Ti, co nemají žádnou praxi a disciplínu mohou zařadit tuto neobvyklost pro sebe nyní.

Kdy jindy než s příchodem jara, energiemi po rovnodennosti s přesahem Berana, který startuje tuto novou dekádu?

Beran nám dodá oheň pro to věci dělat, měnit a tvořit.

I ti, kteří v zimě odpočívali až možná stagnovali mají nyní možnost věci rozpohybovat a to právě díky slunečnému beranu, který je živlem ohně a přináší tuto energii do hmoty.

Praxe neobvyklosti by mohla směrovat ke každodenní malé změně, změna trasy do zaměstnání, změna rituálu, změna praxe, změna jídelníčku, odlehčit sebe ve všech rovinách na to je tato doba, doba jara ideální.

Vhodnou praxí může být také půst, či vetší detoxikace ať již na úrovni fyzického bytí či mentálního prostoru.

Meditační praxe může být podpořena rozjímáním nad životem a probouzením se po dlouhé zimě.
Tipy pro neobvyklé praxe jógy:

Jóga ve tmě

Naked jóga (nahá jóga)

Jivamukti praxe (v doprovodu hlasitých kirtanů)

Praxe ticha

Půsty / přechod na pránu

Naam jóga


Neobvyklé techniky:

Šamanské cesty - práce se silovými zvířaty

Body work (zkušená práce s tělem)

Voice healing experience (práce s hlasem)

Ecstatický tanec


S láskou,


Katerina

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

V jemnoCitu

bottom of page