top of page
Vyhledat

NAAM jóga

Aktualizováno: 12. 4. 2022


Jak již víme jóga se v moderním světě dělí do mnoha stylů. Vnímám sílu uvědomění jóga je jen jedna. Jógou nazýváme vše, to co jsme i to, co nás přesahuje.

Jóga vyjadřuje jednotu, spojení. Jóga je mikrokosmos (bytí člověka) a makrokosmos (vesmír), vše se prolíná a propojuje. Vše je energií. Jednotou jógy by se dala rozumět jednota mysli, dechu a těla. Zrovna tak jako jednota mezi cykly v přírodě, jednota mezi spojením člověka a přírody. Jóga je nástrojem a také obrovským alchymistickým komplexem. Obsáhnout její učení, hloubku není jen tak. Od prastarých textů, filosofie, očistných technik, praktických cvičení, diet, duchovních praktik, půstů, recitace manter, meditace atd.

Jóga je vědou s přesahem a porozumět celému komplexu předchází studiu a praxe.

Abychom vše pochopily je dobré si uvědomit, že jóga se dělí na 3 základní kruhy a to jak Bhagavad Gita přináší. Jedná se o Karma jógu (jóga akce), Bhakti jógu (divotion - odevzdání se), Jnana jógu (jóga moudrosti/intelektu).

Z těchto okruhů se v moderním světě odvodilo spoustu stylů jógy a je tomu tak z důvodu, že obsáhnout celý systém ve své komplexnosti není snadné. Je tedy přirozené, že nacházíme jógu pod neustále jinými názvy s jinými zaměřeními. V konečnosti nejde o nic nového či o zakládání „nové“ jógy. Jen se objevují další a další okruhy a v síle předání dlí, jak je informace přenesena do reality.

Různé fyzické nástroje, očisty, dechové techniky, hlubinné meditace slouží nejen k uvolnění těla, ale převážně přináší změněné stavy vědomí, kde si praktikující může nahlédnout různé pravdy a tím se na hlubokých úrovních léčit. Pokud je praktikující plně zasvěcen do jógy a rozhodl se oddat těmto hloubkám přijdou časy, kdy pochopí co je klíčem.

Obsáhnout celé studium Bhagavad Gity není jen tak, čtením jejích veršů jedinec transformuje a může dozrát velkého léčení. Tuto praxi bychom zařadili do Jnana jógy.

Praxe Bhakti jógy je praxí oddanosti, jejím nástrojem je většinou zpěv či recitace manter.

Velkou oslavou Bhakti je Kirtan (zpěv manter v doprovodu překrásných hudebních nástrojů). Do Bhakti jógy bychom mohli zařadit mnoho „nových“ směrů vznikající na poli jógy.

Jedním z nich je právě NAAM jóga.

Naam jóga spojuje duchovní doktríny východní a západní mystiky se starými a pokročilými jogínskými praktikami. Účelem Naam jógy je uzdravit fyzické tělo, rozšířit vědomí člověka a stát se univerzální v přírodě uznáním božské podstaty v sobě, ve všech bytostech a ve všech posvátných tradicích.

Slovo „Naam“ označuje matematicky strukturovaný zvukový proud přítomný v posvátné mantře a modlitbě z rozsáhlé řady mystických pozadí a tradic. Jako jógová věda kombinuje Naam Jóga léčivý zvukový proud se silným a výrazným dechem, dynamickým fyzickým pohybem a mudrami, které příznivě ovlivňují energetický systém meridiánů těla.

Když spojíme pohyb se zvukem Jména (mantrou) a dechem dochází k mnohem hlubšímu léčení a mnohdy rychlejšímu „splynutí“ s veškerenstvem. Samotné recitace manter jsou velmi silným nástrojem k hlubinným prožitkům, různé oslavné zpěvy (kirtany, bhajany) nás osvobozují od karmických bloků, uvolňují napětí a vracejí nás zpátky k sobě, tedy do srdce. Propojením pohybu a praxe pozic (asány) se silou dechu a recitací či zpěvu manter bychom mohli nazvat Jógu slovem NAAM.


Pod NAAM jógu bychom mohli zahrnout různé projekty vznikající na poli českém. Jóga v jejím pojetí u nás a to jak jsme na ni byli zvyklí (studia a limitované lekce) procházejí krásnou transformací, kdy hudba a zvuk dostává prostor. Propojujeme velmi často jógu se zvukem míst všeho druhu s vibrací zvuku s vibrací mantry, doprovodem v podobě různých hudebních nástrojů. Jedním z krásných projektů je jóga a mantry, kdy doprovázíme jógu hrou na harmonium a zpěv posvátných Jmen (mantry). Tento projekt vznikl na základě záměru předávat hlubší pojetí jógy s přesahem. Zvuk harmonia má velmi léčivé a harmonizační účinky na naše bytí, zpěv manter nás dokáže dostat do transu a tím do obrovského a léčivého uvolnění. Pokud recitujeme či zpíváme posvátná Jména naše bytí doslova sublimuje, mantra je zasvěcenou silou, která osvobozuje ducha od karmy. Mantrou se oslavuje božství - Jména Boha. Ovšem máme i Bija mantry, které se váží k jednotlivým čakrám, Bija je semínkem, které aktivuje pomocí zvuku danou čakru a tím ji čistí a harmonizuje, tedy léčí.

Tato alchymie léčení zvukem je aktivní součástí jógy a každý oddaný jogín se dříve či později potká sám se Sebou skrze mantru.

Během procesů stavů změněného vědomí můžeme nahlížet na různá témata a vzorce vynořujícího se z našeho podvědomí a tím dochází k léčení. Zpěv manter jako takový může vyvolávat trans a tím nás vrací zpátky do srdce, čili k podstatě. Kde mysl odchází a flow přichází.

Zvuk harmonia a léčivých manter také podporuje otevírání našeho těla, dochází snadněji ke zprůtočnění a tím většímu uvolnění a projevu tvoření.

S láskou,


Katerina

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

V jemnoCitu

bottom of page