top of page
Vyhledat

Jógou k šamanismu
Praxe jógy v celé své kráse podporuje očistění organismu, proto Hatha jóga, klade důraz na očistu.

Očista prochází fyzickým bytím, pročišťujeme také mysl a spojujeme se svou duší.

Jsme-li vědomé bytosti, vnímáme přesah a prostor, který se vytváří během praxe jógy.

Po pročištění vrstev nánosů, Bytost expanduje a rozšiřuje se v prostoru, rozšiřuje pole svého vědomí.

Jóga nás učí o znalostech našich pěti těl, neboli Kóši.

(Kóši) ukazují na vrstvy fyzického, energetického, mentálního, spirituálního a éterického těla.

Naše pole. Při vyčištění vrstev se Bytí přirozeně uvolňuje a rozpíná do celé své krásy, tzv. expanduje do svého pole. Stává se přirozeně svobodnějším a vnímavějším, zvětšuje se jeho prostor a stává se v tu chvíli nástrojem božství, chceme-li to nějak pojmenovat. Přirozeně se stáváme kanálem a jsme vedeni k dalším cestám. Jóga nám pomáhá objevovat své dary a talenty a tak se skrze její praxi objevují další léčitelské schopnosti, síla provázet další bytosti, energetické léčení, terapie a jiné.

Probudí se “skýtá” síla, kterou každý z nás má a ta se projevuje svými jedinečnými způsoby.


Bytost, která se probudí a stane se cítící bytostí vnímá vše kolem sebe jako jednotu, začíná k ní promlouvat Krajina vnitřní i vnější.

Dokáže cítit a vidět Život ve všem a uvědomuje si souvislosti.

Probuzená neboli vědomá bytost se začne sama léčit, ví, co aplikovat, jak se stravovat, jak praktikovat, tvoří si kolem sebe svůj kmen, vnímá a poslouchá přírodu, naslouchá Duchu krajiny a je si vědomá, jak pomáhat sobě a tedy i ostatním.

Stává se nástrojem Světla

V hluboké expanzi prostoru, napojena na Krajinu potkává skutečnost Sebe sama a dokáže být nástrojem léčení kolektivu a zde dochází k šamanské rovině bytí.

Propojenost s přírodou a se vším, co bytost obklopuje a přesahuje. Skutečný léčitel je šaman. Skutečný šaman nepotřebuje látky měnící vědomí, aby byl schopen léčit, přesto cítí-li se povolán k tomu je použít, může být vhodným nástrojem pro medicínu.

Jako například práce s rituálním kakaem.

Šamanem je každá vědomá bytost, která je schopná vědomě léčit sebe a své okolí, je probuzená a vnímá skutečnost Bytí.

Nástroje, které léčitel používá jsou většinou ty, ke kterým je jeho Duch povolán.

Ať již to jsou techniky, rostliny, dech, medicíny všeho druhu.

Základním nástrojem je příroda a Duch krajiny.

Šamanismus je prastarou léčebnou tradicí a také životním stylem, je to způsob jak se spojit s přírodou a s celým Životem.

Slovo šaman pochází z kmene Tungus na Sibiři.

Označujeme tak duchovní a ceremoniální vůdce po celém světě. Slovo šamanismus se váže ke starým duchovním praktikám různých domorodých kmenů.

Dovolíme-li si vylézt za koncept mnohých tradic a náboženství, docházíme k podobným závěrům a shodám, Písmo dochované nás vede k opětovnému napojení se na Zdroj, na Ducha, na Krajinu.

Šamanismus vychází z léčení celého kmene, je-li jednotlivec nemocen, většinou to vypovídá o nemoci či energetice komunity.

Šaman zahrnuje do léčebného procesu všechny účastněné včetně zvířat, členy rodů, rostliny a celé společenství.

Šamanismus přináší rovinu prožitku a praxe, je to práce se sebou a tedy hluboký ponor do svého nitra, ať již volíme techniky jakékoliv, jóga může být jedním z nástrojů.

S Láskou


Kateřina

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

V jemnoCitu

bottom of page