top of page
Vyhledat

Introvert extrovert

Aktualizováno: 12. 4. 2022


Jóga vyjádření / aneb rozdíly v tom jestli je člověk introvert a nebo extrovert a jak jógu prezentuje a nebo právě neprezentuje navenek

Zdálo by se, že jogíni hledající v praxi svou podstatu by měli tiše v jeskyni meditovat a nořit se do hloubek poznání. Hlavně sami se sebou a možná sdílet svou praxi s bezprostředním okolím, posouvat či motivovat ty, které to k nim přivádí.

Ladí to s naší dobou?

V dnešní době, kdy se vše prezentuje navenek. Doba sociálních sítí.

Cílem jógy je svoboda, někdo by řekl, osvícení. Osvícením může být svoboda. Uvědomění, že není potřeba lpět. Lpět na matérii, vztazích a tak dále. Pokud se nechceme vzdát života pozemského a s ním všech možných prožitků či požitků, stojíme zde před faktem, že jeskyně není východiskem.

Člověk osvícený by mohl působit dojmem jakési svatosti, či mohl by se stát „nad člověkem“. Člověk osvícený je ovšem stále jen člověk a pokud se vědomě nerozhodl žít poutí osamělý život, je tu stále dnešní/moderní doba a její kontrasty.

Mnoho jogínů pochopilo, co svoboda pro ně samotné znamená. Ať již se jedná o svobodu ve svém vlastním těle, chápání mentálních procesů či svobodu manifestovanou do běžného chodu, jménem život.

Je-li jogín natolik svobodný, že nelpí na místech, osobách, či věcech, je přizpůsoben jakémusi toku, který neustále plyne, včetně všech jeho změn a jeho podstatou je přizpůsobit se, odevzdat se, v nezávislosti na okolnostech.

Podstatou dnešní doby je volba. Mohlo by se zdát, že možnost volby neexistuje. Každý inteligentně myslící člověk vnímá tlak okolního světa. Vydělávat peníze je běžnou součástí každé jednotky. Jedná-li se o právníka či jogína, oba se uživit musí. Jogín volí, cestu mnohdy jinou, jenž bychom mohli nazvat – střední proud. Hledá alternativy, jak si udržet svou stálou svobodu. Tím se projevuje navenek.

Navenek projevené, interakce s okolím, sdílení/učení (jedná se li o učitele jógy), prezentace na sociálních sítích atd.

Sociální sítě a jejich obrovský obsah a dosah, který (chceme, či ne) na nás masivně působí.

Sociální sítě, které z nás dělají stvoření závislé na zařízeních, zároveň nástroj určité svobody tvorby a projevu.

Například takový jogín může na sociální síti založit svou vlastní kariéru. Stává se tedy svobodným? Svobodným v tvorbě = závislým na mediích?

Zde můžeme vnímat rozdíly jednotlivých praktikujících. Jejich životní postoje a introvertní či extrovertní projevy v rámci sebe samých i ve společnosti.

Mohlo by se zdát, že introvert jogín bude praktikovat v tichosti svého nitra, čas od času si zajede do ashrámu a jeho potřeba sdílet se světem své životní dění a vnitřní procesy mizí. Jde mu převážně o klid, meditaci a mír se vším živým.

Naopak jogín extrovert bude ten, který zaplavuje sociální síť denní dávkou fotek jednotlivých pozic.

Mnohdy zdání klame. Přistupujeme-li k sociálním sítím pouze jako k nástroji, který může pomáhat nám samotným či ostatním.

Jedná-li se o inspiraci, motivaci, sdílení, můžeme i na jednotlivých profilech jogínů vypozorovat, zdali jsou introvertní či extrovertní. Podle typu zprávy, kterou se snaží sdělit. Jedná se li o sdělovací prostředek a jistý nástroj rozvoje mohlo by nás vést k uvědomění, že vysílaný obsah do prostoru má svůj cíl. Máme právo volit. Volit, co vyšleme. Volit, co přijmeme.

Introvertní jogín k nám může promlouvat prostřednictvím sociální sítě právě proto, že je introvertní a jeho sebe prezentace je pro něj jednodušší volbou, formou například instagramu. Na místo veřejné lekce se stovky klienty.

Extrovertní jogín naopak může být zahlcen neustálým kolektivem a zaplněnými sály praktikujících a instagramový profil je pouze jeho doplňkem. Ať je to tak či onak, mnohdy poznáme introvertní či extrovertní jogíny právě v principu sdílení a sebe prezentace.

Zdali se jogín rozhodne být učitelem či ne a v závislosti osobní praxe neustále se prolínající, člověk/jogín se mění. Z introverta na extroverta a z extroverta na introverta. Bavíme li se o praktikujících v řádcích let, dochází k neustálým změnám. Přírodní introvert po změnách spojeným s transformačním procesem (očisty, každodenní praxe, meditace) může projít velmi intenzivní extrovertní fází, kdy je jeho přirozeností sdílet s širokým okolím hloubky svého poznání a jiné.

Naopak přirozený extrovert během poznání vnitřní praxe, může dojít do fáze ztišení a jeho přirozeností se stane meditace.

Mnoho lektorů jógy pronikalo do tajů své vlastní praxe a jejich cesta směřovala „pouze“ k sebe rozvoji. Mohli bychom říci, k introvertní praxi objevování sebe sama. Po mnoha přeměnách se řada praktikujících rozhodne absolvovat učitelský kurz jógy. Mnohdy na počátku s cílem prohloubit praxi vlastní. Hledání odpovědí, studia filozofie jógy a jiné.

V rámci vlastního přerodu, v průběhu předání hlubší úrovně učení dochází ke změně. Student se stává učitelem. Převážně sobě samým a mnohdy nastane chuť, praxi, učení, filozofii, sdílet. Hluboké uvědomění v přerodu „mohu si pomoci, mohu pomoci také ostatním“ či ukázat směr, motivovat, inspirovat. Čili z introvertního projevu vlastní praxe se automaticky stává extrovertní. Chuť a síla předávat, tvořit a sdílet je formou jakési extrovertní praxe. Která se liší opět v jejím vlastním podání.

Jógová praxe je věčné přelévání introvertních zkušeností do extrovertních projevů a extrovertních projevů do introvertních počinů. Jedná se o neustálý přerod, který, zdá se být stabilní a v mžiku se rozpadá do nestabilního toku nalézání a ztrácení sebe sama.

Jedinou jistotou je změna. Změna, která se dá neustále pozorovat z nadhledu vlastní praxe a trpělivosti, která přináší růže.

Jóga a její prezentace závisí na volbě jednotlivce, volbou se jednotlivec stává tím, co si volí. Ať už je introvert či extrovert v neustálém prolínajícím se toku změn, volí si sám cestu vlastního postoje, která se i s jeho volbou neustále přelévá z jedné změny do druhé.


S láskou,


Kat

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

V jemnoCitu

bottom of page