Vyhledat

4 stavy vědomí

Aktualizováno: 12. 4.

K základním prvkům našeho vědomí, či mohly bychom říci okruhy lidského vědomí určují tři základní typy a to je vědomí, podvědomí a bezvědomí.

Jóga se zabývá hlubší perspektivou vědomí. Čili zabýváme se vědomím z jógového pohledu měly bychom si být vědomi čtyř okruhů lidského vědomí. Indická písma popisují čtyři stavy lidského vědomí jako.

Stav vědomí během bdění – Džágruti.

Stav vědomí během spánku se sny – Swapna.

Stav vědomí během hlubokého spánku, v němž mysl, ego a superego jsou zcela v klidu – Sushupti.

Stav bezmyšlenkového vědomí, přesahující mysl – Turya tzv. Nirvičára samádhi = základ meditace.

První tři stavy vědomí běžně zažíváme ve svém každodenním živote. Čtvrtý stav vyžaduje jistou průpravu.

Pokud bychom chtěli naleznout hlubší či odbornější informace o těchto stavech vědomí potřebovali bychom obsáhnout studium indických tradic, védy a také velkou komplexnost učení zvané Kashmir Shaivism.

Obsáhnout toto učení není jen tak a skládá se z několika řad či okruhů. Jeho součástí je hluboká filozofie, jógová průprava ve formě asán, dechů, očistných technik, písma a jiné.

Kashmir Shaivism je vědou, která učí nástroje a hloubky, které jednotlivce dovedou do čtvrtého stupně vědomí čili stavu přesahující mysl.

Turya jako stav vědomí je základem meditace. Aby mysl byla dostatečně očištěná a komplexně připravena na meditaci a stavy rozšířeného vědomí je nutné projít určitou hloubkou jógové praxe a celým systémem jednotlivých nástrojů, které mysl očišťují (asány, dechy, kriye, očisty, půsty, diety…).

Jednotlivé stavy vědomí jsou dle jógové tradice mnohem náročnější k pochopení, pokud zde nepředchází praxe. Z učení jógy víme, že naše těla se pojí k jednotlivým vrstvám vědomí. Zde je nutné zmínit pět základních typů těl (Koshas). Jak víme máme tělo fyzické, energetické, mentální, tělo moudrosti, tělo kosmického vědomí. Podle učení Kashmir Shaivism se pět těl popisuje takto.

Koshas

1. Annamayakosa (fyzické tělo)

2. Pranamayakosa (vitální tělo)

3. Manomayakosa (astrální tělo)

4. Vinjnamayakosa („nad“mysl)

5. Anandamayakosa (kosmické/kauzální tělo)

Pakliže průběžně pracujeme na všech úrovních těchto těl (koshas), jógou, meditací, očišťováním, dostáváme se do rozšířených stavů vědomí. Jednotlivé stavy vědomí pak následně také můžeme pozorovat.

Když vědomí duše dosáhne úrovně mysli, je to stav snění. Zde se dostáváme k potvrzení, kdy si uvědomujeme, že nejsme pouze tělem a také pouze mozkem. Ve snu zažíváme, ale tělo nezažívá. To, co prožívá je duše. Ne tělo. Věda nám tedy může říci, když někdo sní, ale co sní, to už nám neřekne. Na to se musíme dotyčné osoby zeptat. A to proto, že zdroj vědomí není v mozku. Stav vědomí snění se nazývá Džágruti.

Stavem vědomí během spánku se sny se dá rozumět i to, že můžeme „ovládat“ to, co sníme.

Různé jógové techniky, jako Jóga Nidra jsou toho důkazem. Běžným tréninkem jsou různé techniky v každodennosti, třídění myšlenek, koncentrace, meditace. Praxí po té je spánek s vědomím snění. Jako sen ve snu. Rozšířený stav našeho vědomí do úrovně, kde jsme schopni mapovat.

Formou těchto změněných stavů vědomí by mohlo být přesunutí pozornosti. Jako trénink meditace všímavosti. Kdy koncentruji svou mysl do určitého „místa“ či konkrétní věc a tím odvádím pozornost od myšlenek. Tento stav vědomí bychom nazvali jako Swapna.

Bezesný stav se nazývá Sushupti a ten předchází stavu meditace. Během hlubokého stavu vědomí Sushupti se dostáváme do stavu alfa a poté hlouběji. Zde vypíná ego, superego a dostáváme se do stavu bezmyšlenkového vědomí, počátek meditace.

V tomto rozšířeném stavu vědomí může Zdroj volně proudit a dostáváme se do hlubokého uvolnění, léčení a také do hlubokých rozšířených stavů vědomí. Pokud se mysl odpoutá od myšlenek, nastává stav pozorování. Stav vědomí Sushupti se také připisuje k tzv. „Flow state“. Jedná se o bezprostřední tvořivost, kdy námi prochází čistá energie a není blokována myšlením.

Stav vědomí přesahující mysl neboli Turya je v podstatě přechodem „flow state“ do úplného uvolnění, bez kontroly. Stav, kterým je meditace.

Jedinec, který prochází tímto stavem se přesouvá do pozorujícího módu, bez hodnocení, kontroly, pouze Je. Mnozí popisují tento stav vědomí jako blaženost. Zde dochází k transcendetu.

Energie, která námi prochází je čistá, léčivá a pokud se nám podaří dosáhnout tohoto stavu jsme schopni obsáhnout různé Pravdy, které jsou v každodennosti skryty. Někteří se do tohoto stavu dostanou skrze tvorbu, proto volný přechod z tzv. „flow state“. Mnozí umělci či tvůrci říkají, že si nejsou schopni uvědomit, co přesně se s nimi děje, když několik hodin tvoří svá díla. V meditaci tomu říkáme, že námi prochází božská energie, Vyšší Já.

Pokud procházíme intenzivní jógovou praxí v řádu několika měsíců či let opakovaně můžeme zaznamenávat jednotlivé změny vědomí v přechodu z pozice do pozice, při meditacích, při různých očistných technikách. Někomu bude sedět dynamická meditace, tanec, pohyb, jinému meditace v tichu, záleží na připravenosti naší duše a průpravy těla.

Pokud se rozhodujeme pro intenzivní praxi a nemáme předchozí zkušenosti je nutno brát v potaz, že jóga je cestou hlubokého léčení a změněné stavy vědomí jsou na této cestě součástí. Mnohdy se může stát, že takový stav vědomý ukáže něco, co může být náročnou zkouškou. Mohou se vyplavit staré bloky zasunuté hluboko v podvědomí. Měly bychom tedy k praxi přistupovat s vědomím, že tento proces je součástí a brát v úvahu i vědomí toho, že není kam spěchat a vše má svůj čas.

Nutno podotknout, že některé velmi staré jogínské texty jsou tak silné, že i samotné čtení těchto textů může měnit vědomí. Podobně jsou s tím mantry a jejich recitování. Ke každé nové technice, praxi, bychom měli přistupovat zodpovědně a pokud si nejsme jisti, nejlépe ji konzultovat s učitelem či zkušenějším.

S láskou,


Kat


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše