Kateřina Love - Zlatá Transformace
Zlatá Transformace
#63 Poruchy příjmu potravy - PPP
0:00
-50:34

#63 Poruchy příjmu potravy - PPP

Tato epizoda nese téma , které je velmi aktuální, jak pro muže tak pro ženy. Mnoho let zkušeností s tímto tématem na poli individuální a také kolektivní, při práci s klienty, se sdílením mnoha žen a při skupinových sezeních si troufám přinést toto téma na stůl.

Jak je spojeno s traumatem? 

Jaké nástroje můžeme aplikovat ? 

Jak souvisí toto téma s propojeností Já a se Zdroji? 

Co na to půsty, fasty a přechody na pránu? 

Co když je zatím vším "pouhá" touha poznat Boha?

Tyto otázky a mnohem více přináší tato epizoda, která je založená na skutečnosti vlastní zkušenosti, příběhu mnohých a hlubinných vhledů z prostorů nevědomých a podvědomých. 

Příjemný poslech. 

0 Comments
Kateřina Love - Zlatá Transformace
Zlatá Transformace
Podcast o transformaci cestou vnitřní i vnější , epizody zahrnují cestování, studium tradiční jógy a myšlenky autorky vyvěrající ze zkušeností práce s regresní terapií.
Inspirativní součástí podcastů jsou hosté a rozhovory s nimi.
Odhalení a sdílení jejich příběhů včetně pozvánky na semináře, jógu, workshopy, retreaty, festivaly a tvoření.